FANDOM


Anhydrit

Anhydrit: calciumsulfat

Farveløst eller hvidt mineralt med glasglans på overfladen. Den kemiske sammensætning er CaSO4.


Dannelse: Mineralet dannes når gips (CaSO4∙2H2O) varmepåvirkes og afgiver vand (H2O).

Gips + varme - vand = Anhydrit

CaSO4∙2H2O + E - H2= = Anhydrit


Placering: Anhydrit findes i saltforekomsterne i Danmarks undergrund.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.