FANDOM


Biogene sedimenter er bjergart, som er dannet af dødt organisk stof. Det eroderede og aflejrede organiske stof er grundet højt tryk blevet omdannet til en bjergart. Biogene sedimenter er domineret af skeletter eller skeletfragmenter, som i form af størrelse eksempelvis ses i form af sand og grus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.