FANDOM


Vulkanisme ved destruktive pladegrænser.

dete er meget vigtig vi manger ting på Jorden så vi uddør snart

Magmaens sammensætning ved de destruktive pladegrænsers forskastninger.Edit

Blå

Når pladen med den største massefylde dykker ned i asthenosfæren under den modgående plade, vil den som tidligere nævnt, på et bestemt tidspunkt begynde at smelte til magma. I dette tilfælde ses der på når en oceansbundsplade dykker ned under en kontinentialplade. Da oceanbundsspladen inderholder H2O holdige mineraler, vil pladen få nedsat opsmeltningstemperatur, da de H2O holdige mineraler bliver omdannet til tørre mineraler.

Mineralerne har forskellige smeltepunkter. Kvarts har et af de laveste smeltepunkter (omkring 200 grader), oceanplader har et højt indehold af kvarts på den øverste del af pladen og grundet den lavere smeltetemperatur vil SiO2en smelte hurtigere end den resterende plade. Der vil komme en højere koncentration af kvarts tæt ved pladegrænsen, det er dog kun små koncentrationsforskelle, der er tale om.

- Liva, Sara Pikkemand.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.