FANDOM


800px-Beach Stones 2


Sedimenter er naturligt forekommende materialer, som er blevet nedbrudt af erosion fra for eksempel vind og vand. Sediment-brudstykkerne, klasterne, kan have forskellige størrelser og inddeles i følgende kategorier ud fra størrelsen af klasterne:

Blokke >200 mm

Sten 200-20 mm

Grus 20-2 mm

Sand 2-0,06 mm

Silt 0,06-0,002 mm

Ler < 0,002 mm.

Der findes tre kategorier af sedimenter: terrigene/klastiske sedimenter, biogene sedimenter og kemiske sedimenter. OPdelingen forgår ud fra oprindelsen af sedimenterne. For mere info, se sider om disse typer. Sedimenter kan transporteres med vand og vind og aflejres i f.eks. flodlejer eller på havbund. Udsættes sedimenterne for tilstrækkeligt tryk og/eller varme, udskilles der kvarts mellem klasterne, og sedimenterne omdannes til såkaldt sedimentære bjergarter (se afsnit herom).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.