FANDOM


Sedimentære bjergarter er dannet ved hærdning af sedimenter. Ved hærdningen bliver løse sedimenter fx sand, ler og kalk til faste sedimentære bjergarter som sandsten, lersten/lerskifte og kalksten. Hærdningen sker nok ved, at sedimenterne er blevet begravet af et yngre lag, og har derfor været under et højt tryk og/eller temperatur (op til 290 C). dannelsen er ofte en kompliceret proces med reaktioner mellem sedimenternes porevand og partikler. Partikler bliver sammenbundet af et bindemiddel, som fx kvarts eller kalkspat, der bliver dannet/udskilt under tryk eller varme. Eksempelvis bliver sand til sandsten ved, at der bliver udskilt kvarts i hulrummene mellem sandkornene under tyk eller tynd, som bruges til bindes partiklerne sammen. Der findes tre typer af sedimentære bjergarter: terrigene sedimenter, biogene sedimenter og kemiske sedimenter.som kommer fra vesterhavet

//Manden fra Tønder der laver hovedspring i hendes Fisse

hej med jer der læser dette her👋🏼

Det som i læser her kan være skrevet af alle bare lige så i ved det

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.