FANDOM


Dannelse:

Et ”Tuff Cone” er produktet af et såkaldt phreatomagmatisk udbrud. Et sådant udbrud opstår, når et magmakammer kommer i forbindelse med vand, eksempelvis det underjordiske grundvand. Når magma og vand kommer i kontakt med hinanden, bliver vandet varmet meget op, og udvider sig eksplosivt. Med denne enorme udvidelse følger naturligvis også et enormt tryk, og det udmønter sig i et udbrud af særlig eksplosiv karakter. Produktet af et sådant udbud vil følgelig blive enten en såkaldt Maars-vulkan (som er kedelig, og ligner en sø) eller en smuk Tuff Cone vulkan.

Det er vigtigt at notere sig, at phreatomagmatisk udbrud ikke nødvendigvis kun finder sted hvor der er Tuff Cones og Maars-vulkaner. Denne type udbrud vil naturligvis også være meget hyypig nær vulkaner ved havet.

Udseende:

Et phreatomagmatisk udbrud kan medfører dannelsen af både Tuff Cones og de såkaldte Maars-vulkaner. Maars-vulkaner vil dog som regel blot kunne ses som huller i jorden eller søer, eller befinde sig under vand. Tuff Cones vil derimod kunne ses som strukturer af tuf (sammensmeltet pyroklastisk materiale) der hæver sig over jordoverfladen.


Beliggenhed:

En tuff cone vulkan vil man finde i områder hvor den vulkanske aktivitet er af nyere dato. Den vulkanske aktivitet i disse områder, er endnu ikke stor nok til at der vil dannes de "klassiske" vulkantyper, som skjold- og keglevulkan. I stedet vil man få disse små opstød af vand og lava, og i visse tilfælde det pyroklastiske materiale, der størkner og danner Tuff Cones. Disse områder finder man f.eks. i Europa (bl.a. Tyskland) og i USA.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.